King Pin Kit Mack

King Pin Kit Mack

22QH41M    KING PIN 2PCS
12QD44M    UPPER THRU BEARING 2PCS
18QH41M     UPPER CAP ASSEMBLY 2PCS
18QH42AM  LOWER PIN CAP 2PCS
154AM5004  NUT 2PCS
12QD45M     LOWER BUSHING 2PCS
530AM2       SEAL 2PCS

 

 

 

 

 

$246.50

In Stock
SKU: PDP301SQ53 Category:

Additional information

Weight 20 lbs
Dimensions 12 × 5 × 5 in